www.24rodopi.com

Изследването: Кърджали е на предпоследно място в България по средногодишен доход и и сред 5-те области с най-нисък БВП

вторник, ноември 2911коментара

След трудно възстановяване на икономиката от кризата през 2013 и 2014 г. размерът на Брутния вътрешен продукт (БВП) на област Кърджали отново се свива. Така областта се нарежда сред петте области в страната с най-нисък БВП на човек от населението през 2014 г. – почти двойно по-нисък (6041 лв./човек) от средното ниво за страната (11 574 лв./човек).
Това се посочва в изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) „Регионални
профили: показатели за развитие 2016”, разпространено днес.
По средногодишен доход област Кърджали е на предпоследно място след пореден спад до 3393 лв./човек от домакинството през 2015 г. Работната заплата в областта също е значително под средната за страната въпреки ръста през последните години.

Средната годишна брутна заплата на наетите в област Кърджали достига 7222 лв. при 9860 лв. за страната.

Проблемите в икономиката и доходите обясняват високия дял на населението, живеещо с материални лишения – 41,6% при 33,1% за страната през 2013 г.
В изследването се сочи, че България е преодоляла последиците от икономическата криза, но това се дължи на по-бързото развитие на 9 области, а останалите остават “под вода”. София продължава да концентрира все по-голям дял от икономическата активност в страната. Тук се произвеждат около 40% от БВП на България и този дял расте. Към 2014 г. БВП на човек в София е 25 000 лв., а в най-слабо развитата област - Силистра, БВП е 4 пъти по-малко - под 6000 лв. на човек. По този показател София е на средноевропейско ниво - с други думи, София вече е в Европа, посочват от ИПИ. В повечето области БВП на човек е между 20 и 40% от средното за ЕС.
През 2014-а БВП в България надхвърля предкризисното ниво. Това се дължи на икономиките на 9 области - София - град, Софийска област, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Велико Търново, Разград, Добрич и Варна.
В останалите 19 области реалният БВП все още е по-нисък спрямо 2008 г. Освен София само Стара Загора и Варна достигат или надхвърлят средното за страната ниво на БВП на човек, докато останалите изостават.
Макар и в Южна Централна България възстановяването все още да не е налице, област Пловдив е съществено изключение и вече отчита реално съвкупно производство с близо 9% по-високо от нивото преди кризата, посочват от ИПИ. Това се дължи на значителните инвестиции в няколко бързорастящи сектора като аутсорсинг индустрията и производството на части за коли.
Макар и преките чуждестранни инвестиции да стагнират последните години, разходите за дълготрайни материални активи (ДМА), които са другият основен показател за инвестиции, разкриват по-оптимистична картина. Около 1/3 от областите вече отчитат разходи за ДМА, които надхвърлят предкризисните стойности. Това до голяма степен се дължи на интензивното усвояване на европейски средства в периода 2014-2015 г.

Големият въпрос е доколко европейските средства помагат за скъсяването на дистанцията със средноевропейското ниво на благосъстояние,

от една страна, и намаляват разликите вътре в страната, от друга. Т.е. дали е налице сближаване, което е и основната цел на тези фондове. В същото време не се открива значима статистическа връзка между темпа на сближаване, от една страна, и размера на усвоените еврофондове, от друга. Т.е. нарастването на благосъстоянието в повечето области и “догонването” на средноевропейското ниво, изглежда,не се дължи на европейските фондове.
Освен това сближаване вътре в страната не се наблюдава, напротив – разликите между областите се увеличават. Този процес на “раздалечаване” е особено интензивен до 2008 г. След известно затишие до 2012 г., тази тенденция отново се наблюдава през 2013-2014 г. Задълбочаването на разликите в развитието вътре в страната се потвърждава и от нашия клъстерен анализ, който групира областите по сходства и различия, посочват от ИПИ.
Единствено София има цялостно благоприятен социално-икономически профил, като за поредна година се обособява в самостоятелен клъстер. Няма друга област в страната, която да наподобява нейното състояние и развитие. В същото време обхватът на профилите, характеризиращи се с лошо социално-икономическо състояние, остава по-широк, отколкото на тези с относително добро състояние. Откроява се проблемното социално-икономическо състояние на Северозападна България, а все по-отчетливо - и на Северния Централен район. Анализаторите смятат, че вменените със стратегии и закони цели не се постигат, а различията се задълбочават. “Усвояването” на средствата от ЕС се превръща в цел на политиката вместо в средство за прилагането.Разликите в развитието са особено отчетливи на пазара на труда. 2014 и 2015 г. бяха особено силни за създаването на нови работни места в страната. Въпреки това осем области не успяха да се включат в този процес през 2015 г.

Повечето от тези области имат дълбоки структурни проблеми - Враца, Монтана, Силистра, Кърджали.

Безработицата намаля във всички области без изключение през 2015 г., но в няколко области това се дължеше на все по-ниска икономическа активност, а не на нови работни места. В тези области част от безработните спират да търсят активно работа.В същото време в редица области проблемът с недостига на работна ръка става все по-остър. Липсата на подходящи кадри както със средно специално, така и с висше образование в редица направления ограничава потенциала на областните икономики за растеж. В момента около 1/3 от промишлените предприятия изтъкват липсата на хора като основен ограничител пред своето по-нататъшно разрастване, а над 70% от малките и средните предприятия посочват недостига на хора като най-голяма пречка за бизнеса си. Постоянното влошаване на индикаторите за обхват и качество на образователната система в повечето области задълбочава дисбалансите между търсенето и предлагането на пазара на труда. Негативните демографски тенденции в цялата страна също оказват натиск върху пазара на труда. Дори и столицата не е пощадена, като естественият прираст в нея е най-нисък от 2007 г. В четири области лицата над 65 г. са два пъти повече от децата (0-14 г.) – Видин, Габрово, Кюстендил и Перник. Само шест области продължават да привличат заселващи се от други области - София (област), София (столица), Бургас, Хасково, Варна и Пловдив.

Сред най-големите “донори” на работна ръка са Смолян, Разград,Видин и Враца,което води до бързото им обезлюдяване

и до все по-негативни перспективи пред тяхното развитие.
Анализът на регионалното развитие на ИПИ показва, че през 2014-2015 г. все повече области преодоляват ефектите от кризата върху инвестициите и пазара на труда. Около 1/3 от областите страдат от дълбоки структурни проблеми, които им пречат да достигнат предкризисното си ниво на производство, заетост и инвестиционни потоци и бързо се обезлюдяват. Това развитие на страната “на две скорости” води до продължаващо задълбочаване на различията между областите. Усиленото усвояване на европейските фондове през последните две години не помага за преодоляването на тези разлики.
24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 11 коментара

Анонимен
29/11/16 21:59

kardjali si drugo zatoto dps upravlyava nali

Анонимен
29/11/16 22:01

Все места където ДПС е най силна

Анонимен
29/11/16 23:03

В тая карта става ясно и къде управлява ДПС. "Съвпадение"

Анонимен
30/11/16 07:41

И решението на проблема е като се вдигнат местните данъци???

Анонимен
30/11/16 08:00

Робството и Геноцида на кръвосмучещите хиени от крадливия и корумпиран катун София продължава с пълна сила над бедната провинция....и ДПС не е виновна за тази мизерия,а населението което е предимно от турски и мохамедански етност..т.е това трудолюбиво население е трън в очите на управляващите от катуна София.....най силни икономически са регионите където управляват герб ЕООД Комерс....това,е истината за Кърджали областа,и за всички проблеми на страната се оправдават изкуствено с ДПС и електроата му с една единствена цел да всяват страх и омраза у българина...а турския и мохамеданския етнос са най най най трудолюбивите хора на родината си БЪЛГАРИЯ

Анонимен
30/11/16 08:29

само дпс бе кьопеци

Анонимен
30/11/16 09:48

Амсалаци не се занимавайте с ДПС. Това е национална политика! Не виждате ли, че най бедни са регионите където са съсредоточени малцинствата? Алчните шопи управляват централизирано. За същата работа на същата професия Иван в София получава 1500,00 а Хасан в Кърджалийско минимална. Защо??!!? Да го наречем ли гоноцид?

Анонимен
30/11/16 10:22

А каква е разликата между Иван и Хасан......??? Според управляващите Иван е бил умен и интелигентен,знаещ и можещ,красив и секси..а Хасан е бил трета ръка от хората, т.е вид бракувано. ....имат думата депутатите от областа и съветниците да кажат истината за Иван и Хасан и да зададат въпроса в народното събрание

Анонимен
30/11/16 16:48

Всичко това дава отражение и на ниските пенсии на хората. Пенсиите- тази национална язва и трагедия, която никой не иска да лекува. Десетки /стотици/ хиляди фалшиви инвалиди смучат години наред, не внесли в осигурителния институт и един лев десетки хиляди млади, здрави военни, парашутисти с тлъсти пенсии смучат наред и никой не му дреме. Разни спец икономисти, стратези, народни душмани горе ни обясняват как щели да им трябват някои милиарди за да получаваме АЗ, ТИ, НИЕ, ВСИЧКИ, ЗАСЛУЖЕНОТО, ТОВА КОЕТО НИ СЕ ПОЛАГА. ИДИОТИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ! ДАЙТЕ НИ ДОСТОЙНИ ПЕНСИИ И СИ ОПРАВЕТЕ БАКИИТЕ! Намалете на пенсионираните военни, на измислените през годините първа, втора категория десетки хиляди готованци, на измислените пенсионери артисти и ще има пари. Пари има, просто не Ви стиска!

Анонимен
30/11/16 18:20

Кърджалийския регион беден беден ама кърджалийските дпсари защо не са бедни нещо не мии е ясно

1/12/16 01:20

SETERELIYATA E KAZAL: OT KALPAV NAROD HAYIR YOK! I GEBERIN HEPINIZ BULGARISTAN DENILEN O KENEFTE!

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи