www.24rodopi.com

БСП призова: В 10,30 часа утре, нека се обединим срещу външната намеса в изборите пред паметника на Левски! (вижте текста на Декларацията)

неделя, март 1910коментара

„Декларираме готовността си да обединим своите собствени усилия, усилията на членовете на кандидатските листи и предизборните щабове, както и на членовете и симпатизантите на представяните от нас партии за създаване на политически санитарен кордон около „Обединение ДОСТ", както и около отделните участници в него - ПП ДОСТ (Демократи за отговорност, свобода и толерантност) и ПП НПСД (Народна партия „Свобода и достойнство")". Това се посочва в изготвената от БСП Декларация, която социалистите призоваха всички политически партии да подпишат в понеделник пред паметника на Васил Левски в центъра на Кърджали.
Припомняме, че от БСП декларираха своята позиция след получени сигнали за протурска пропаганда в официалния сайт на ДОСТ.
„Всички останали партии са опоненти, но ДОСТ са реален враг, символ на външната намеса в българския политически живот. Призовавам всички български партии в понеделник в 10.30 часа пред паметника на Васил Левски да подпишем една декларация, с която да се обявим за санитарен кордон около партия ДОСТ с призив за ненамеса в изборите на България и в частност в област Кърджали. С това политическо обединение, ще подадем ясен знак, че няма да търпим подобна намеса", обяви водачът на листата на БСП в Кърджали Александър Симов.
Ето пълното съдържание на Декларацията:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

На водачите на кандидатски листи на българските партии, регистрирани за участие в парламентарните избори 2017 в 9 МИР Кърджали «За противодействие на опитите за външна намеса в демократичните процеси в Република България, осъществявани от страна на официални представители на Република Турция, и създаване на политически санитарен кордон около Обединение ДОСТ-НПСД по време на предизборната кампания за изборите на народни представители на 26 март 2017»

НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ,

придържайки се към принципите, заложени в Декларацията за критериите за свободни и справедливи избори (Париж, 1994) и Всеобщата декларация за демокрацията (Кайро, 1997) на Съвета на Междупарламентарния съюз, а именно: потвърждавайки основополагащото значение на Всеобщата декларация за правата на човека и Международния пакт за гражданските и политически права на човека, определящи, че властовите пълномощия във всяка демократична държава трябва да се базират на волеизявлението на народа, изразено чрез свободни и честни избори; признавайки и одобрявайки фундаменталните принципи, заложени в основата на разбирането за свободен и справедлив избор, признати от държавите в редица международни документи за всеобщите и социални права на човека, включително правото на невъзпрепятстванизбор в съответствие със своята воля, но не ограничавана от социалната, идейна, верска или етническа принадлежност на всеки правоспособен гражданин, както и от неговите политически симпатии, заявени лично или споделени групово; акцентирайки на факта, че всяка държавав съответствие с волята на народа сипритежава неоспоримите права на суверинитет, свободен избор на посоките на развитие на собствените й политическа, социална, икономическа, етническа и културна системи без намеса от страна на други държави в строго съответствие с положенията на Устава на Организацията на Обедининените Нации; желаейки да способстваме за утвърждаването на демократичната плуралистична система на държавното управление на Република България, подчинена единствено и само на волята на народа;
противопоставяйки сена всякакъв вид дискриминация или насаждане на омраза и провокиране на вражда между гражданите, целяща повлияване на волеизявлението им чрезманипулиране с помощта на невярна или измамна информация, заплаха, принуждение, и други безнравствени технологии от страна на държавни – в т.ч., но не само, административни и регулаторни, - или недържавни – в т.ч., но не само, политически, партийни, стопански, - структури или дейци, включително осъществявани чрез външна политическа, пропагандна или друг вид намеса, включително силова такава,

ДЕКЛАРИРАМЕ

готовността си да обединим своите собствени усилия, усилията на членовете на кандидатските листи и предизборните щабове, както и на членовете и симпатизантите на представяните от нас партии за създаване на политически санитарен кордон около «Обединение ДОСТ», както и около отделните участници в него - ПП ДОСТ (Демократи за отговорност, свобода и толерантност) и ПП НПСД (Народна партия «Свобода и достойнство») и техните функционери, като за целта се съгласяваме със следното:

1.Признаваме редовите последователи на Обединение ДОСТ-НПСД за непричастни към провежданата от ръководството на политическото обединение политика за формиране на електорална маса на принципите на етническо и религиозно сепариране и капсулиране, и антагонизирането й спрямо останалите български граждани.
2.Остро се противопоставяме на използваните от Обединение ДОСТ-НПСД методи и практика на водене на предизборната агитация чрез насаждане сред последователите си на страхове и внушения за това, че:
a.българският етнос е дискриминационно и враждебно настроен към българите с турски произход;
b.последователите на Обединението не са с българска, а с турска етническа и гражданска принадлежност;
c.българите от други конфесии са враждебно настроени спрямо българските мюсюлмани;
d.Обединение ДОСТ-НПСД е единствената автентична партия, представляваща и защитаваща правата на българските мюсюлмани;
e.българите-мюсюлмани са натоварени със «свещената мисия» да бъдат проводници на инициираната от правителството на Реджеп Тайип Ердоган политика на неоосманизъм в районите на местожителството им, които райони са «исторически територии наОсманската империя»;
f.България е исторически обречена да се «върне» в състава на Османската империя, чийто реаниматор е предопределена да бъде днешната Република Турция и това е само въпрос на време;
g.въвеждането на нормите на шариата на територията на Република България е само въпрос на време;
h.само и единствено верните и правоверни последователи на Обединението, спомогнали за връщането на България в рамките на Османската империя, ще бъдат привилегировани и почитани в новата си стара Родина;
3.Поемаме ангажимент - независимо от програмните политически и идеологически различия между представяните от нас партии,- по време на срещите си с избирателите по места да разясняваме несъстоятелността, вредността на насажданите от партийните и пропагандни функционери на Обединение ДОСТ-НПСД внушения и страхове и кодираната в тях опасност за взривяване на етническия мир и разрушаване на уникалния и издържал изпитанията на времето етнически модел на българското общество.
4.Обединяваме усилията си за депозиране пред МВнР на Република България на съвместен иск за:
•представяне на протестен дипломатически демарш пред Министерството на външните работи на Република Турция относно поведението и действията на Извънредния и пълномощен посланик на Република Турция в Република България г-н Сюлейман Гьокче (Süleyman Gökçe), предвид нееднократното му лично участие в агитационната и пропагандна дейност в полза на Обединение ДОСТ-НПСД, с искане за отзоваването му;
•в случай на отказ от страна на Министерството на външните Работи на Република Турция за отзоваване на посланик Сюлейман Гьокче – искане за обявяването му за «персона нон грата» (personanongrata) в Република България, съгласно условията на Статия 9 на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 година, предвид систематичното и демонстративно нарушаване на положенията на Статия 41 на същата Конвенция в частта, касаеща задължението за уважаване от страна на дипломатически агентина акредитиращата държава на законите на приемащата държава и ненамесата им във вътрешните работи на последната.
5.Отправяме съвместен призив към ръководствата на Българската православна църква-Българска патриаршия и Главното мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България за обединяване на усилията за противодействие на агресивната външна намеса в духовното пространство на българите, целяща неговото разединение и насаждане на междукофесионална омраза и вражда между последователите на исляма и останалите представени в българското общество вероизповедания, като инструмент за постигане на вътрешно- и външнополитически цели. Призоваваме представителите на двете конфесии да предприемат активна разяснителна работа сред редовите си привърженици в районите, подложени на масова реакционна политическа, етническа и религиозна пропаганда и агитация от страна на функционерите на Обединение ДОСТ-НПСД.
6.Декларираме общите си намерения за осъществяване на санитарния политически кордон около Обединението ДОСТ-НПСД единствено и само с мирни средства и по законен път, придържайки се към върховенството на Конституцията на Република България и действащото изборно законодателство и разчитайки на родолюбието и гражданската съзнателност на българите за запазване на взаимното уважение, толерантност и обединение на усилията за протводействия на безнравствени външни намеси и запазване на гражданския, етнически и религиозен мир.
7.Настоящата съвместна Декларация има за цел преди всичко защитата на националното единство, политическата и гражданска цялост на България; утвърждаването на хуманизма, като приоритетен принципза съхраняването и защитата на достойнството и фундаменталните права на всеки един гражданин на България, независимо от индивидуалните различия от политически, социален, етнически или верски характер; повишаване на социалната справедливост и социалното развитие на обществото ни;утвърждаването на хуманизма в качеството му на приоритетен принцип в укрепването на общественото съгласие и постигането на национално спокойствие, като необходими условия за съхраняването на обществения мир.

24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 10 коментара

Анонимен
19/3/17 13:43

Браво на БСП.Страхотна идея и целия град трябва да се обединим българи,турци,роми и да спасим България..родината ни е в клинична смърт благодарение на управниците-национални предатели

Анонимен
19/3/17 14:37

Ние от ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ не мислим да подкрепим декларацията на БСП. Нямаме намерение да помогнем на PR кампанията им, която освен тази декларация цялата им се гради да плюят опонентите си.Не може да ни плюеш сутринта, а следобяд да искаш подкрепа. А относно ДОСТ, всички знаят какво мислим за тях и намесата на Турция и Ердоган в България.

Анонимен
19/3/17 19:09

А ве комунисти престанете с тия глупости и че имало намеса отвън и да има нищо не можете да им направите освен да ги раздразните Ердоган да не ви агент павел или някой друг предател някоя бълха по райграса.
ПА ДОБРЕ НАПРАВЕТЕ КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПО ВДИГНЕТЕ ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ АГЕНТ ПАВЕЛ И ДРУГАРИТЕ МУ И ГИ ПИТАЙТЕ КОГА И КАК СТАНАХА МИЛИОНЕРИ И СЪЩО ХОРАТА ОКОЛО ТЯХ БЕЗ ДА СА ИМАЛИ ДОХОДИ МИЛИОНИ

Анонимен
19/3/17 20:04

Ако агент павел не бъде осъден и не му бъде отнето имуществото му и на обкръжението му и Дост ако не се затвори България нищо добро не я чака. Повярвайте при един референдум за присъединяване към Турция най малко над 70% ще го подкрепят. Които са против агент павел когато дойде ред да се гласува на реферандума народа ще го подкрепи защото България сама не спазва законите си и не ги съди тия предатели и затова изгуби ли народа че за предателите няма наказание ще изберат Ердоган като свой лидер и Турция като своя държава защото Ердоган мисли и работи за народа си и най важното всеки ден има арестувани предатели и закона се налага което искаме и в България. За сега не на местан и реферандума но утре какво решение ще вземем зависи от родината ни България .
Ако не сте срещу предателите и да бъдат най сетне наказани агента Павел и тайфата му ами тогава дайте към реферандума без да ни заблуждавате още 30 години и народа да мизерстват когато децата на Крадците и предателите се гаврят и подиграват с техните крадени милиони когато народа мизерства

Анонимен
19/3/17 20:06

С вашите действия най много да накарате отказалите се от дост да рзмислят и отново да се върнат към дост

Анонимен
19/3/17 20:23

30000 гласа от Турция

Анонимен
19/3/17 21:04

Ako zakriete DOST posle kak shte usmirite vulnata deto se vdigna v podkrepata mu,tiya hora kak shte gi otkajete da ne napulnqt ulicite

Анонимен
19/3/17 22:38

до 21:04
С АВТОМАТИ БРАТО

Анонимен
20/3/17 08:10

До 21.04
За какво усмирение за каква вълна и за какво вдигане ни приказваш ей недоносено чедо на агент павел. Знаеш ли народа по точно съвестните турци и тези турци които още помнят как вашия агент и бившите комунисти предатели от уж турско потекло тормозеха нас Турците тогава и днес как се гаврите с нас народа от години с вашите крадени милиони да не мислите че ще ви ръкопляскаме ако излезете на улиците ТОЗИ МОМЕНТ ОТ КОГА ЧАКАТ СЪВЕСТНИТЕ ТУРЦИ САМО АКО ЗНАЕТЕ ЗАЩОТО ДО СЕГА ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖАХА ДА ВИ СМИРЯТ НО ПОВЯРВАЙТЕ ТОЗИ ДЕН КОГАТО НАПРАВИТЕ БЪРКОТИЯ В БЪЛГАРИЯ НИЕ АСЪЛ СЪВЕСТНИТЕ ТУРЦИ ЩЕ ВИ ОСМИРИМ НЯМА ДА ВА ОСТАВИМ НА БЪЛГАРИТЕ КОИТО ДО СЕГА БЯХА МИЛОСТИВИ КЪМ ВАС

Анонимен
20/3/17 17:19

Do 08;10 Depesarsko chuchelo 27 godini izsmukahte kruvta na horata i nashta mila rodina BULGARIA,suvesten turchin bil shte vi vidim koi sa tiya suvestni turci koito sa na hranilka na agentite ot DPS

Публикуване на коментар

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи