www.24rodopi.com

Община Стамболово с успешно изпълнен проект по енергийна ефективност

четвъртък, април 130 коментара

Община Стамболово успешно изпълни проект по енергийна ефективност.
Проектът „Внедряване на мерки по енергийна ефективност" в административна сграда и СОУ „Св. Климент Охридски” в с. Стамболово, Община Стамболово“, номер BG04-02-03-068-012,  цели намаляване на вредните емисии чрез подмяна на съществуващите нафтови котли с такива на пелети и биомаса, полагане на топлоизолация на стените, сутерена и покрива на сградата, както и въвеждане на автоматизация на топлоподаването.
Изпълнението на проекта осигурява производство на възобновяема енергия на годишна база от близо 150МWh и намаляване на емисиите на CO2 ¬ с близо 50 тона. В резултат на проекта се съкращават разходите за отопление, подобряват се работната и социална среда на администрацията в Община Стамболово за служители и граждани и се подобрява образователната среда в училище „Св. Климент Охридски”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 170 000 евро, отпусната на Община Стамболово по програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.
Завършването на проекта бе отразено с пресконференция в сградата на общината на дата 13 април 2017 г.

24rodopi.com
Изпрати :

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи