Програма за развитие на селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
 Европа инвестира в селските райони

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. 


ОБЯВА

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“ КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.040 МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ - МЯРКА 4.2


СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“ кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.040 МИГ Ардино - Джебел - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. при следните условия:

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
1. Земеделски производители /Физически и Юридически лица/, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и които имат минимум Стопански производствен обем (СПО) над 2 000 евро. Юридическите лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Изискването не се прилага за кандидати създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти.
2. Признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на земеделски продукти, произведени от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.
3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т.1 и 2.
*Кандидатите по т. 1(ЮЛ) и 3 трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
Получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ (т.е. на територията на Общините Ардино и Джебел).

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:
 внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 внедряване на нови продукти, процеси и технологии, вкл. къси вериги на доставка и/или
 намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 постигане на съответствие с ново въведени стандарти на ЕС, и/или
 подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

III. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В съответствие с разпоредбите на чл.42, ал.4 от ПМС 161/2016 процедура BG06RDNP001-19.040 МИГ Ардино - Джебел - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:
 Първи срок: от 29.06.2018 г. до 17:00 часа на 31.07.2018г.,
 Втори срок: от 01.10.2018 г. до 17:00 часа на 30.11.2018г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);
 Трети срок: от 04.01.2019 г. 17:00 часа на 28.02.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).


IV. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА
Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер на 225 000,00 лева.

V. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ
 Минимален размер на допустимите разходи за проект – 20 000 лева;
 Максимален размер на допустимите разходи за проект – 200 000 лева.
 Размер на финансовата помощ: максималният размер на субсидията по проект не може да надхвърля 100 000 лева.

Интензитет на финансовата помощ е в размер до 50% от общите допустими разходи.
Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

Проектните предложения се подават в ИСУН 2020. Интернет адресът на модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020 е: http://eumis2020.government.bg.
Пълният комплект от образци на документи и Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
https://eumis2020.government.bg
http://www.mig-ardino.bg/

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.
Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници:
http://www.mig-ardino.bg/ и https://eumis2020.government.bg към документите по процедуратаShare To:

24rodopi

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Времето