С купоните за храна на учениците в Ардино формират печалба, която пък „потъва“ незнайно къде! Това става ясно от жалби на учители от Средно училище „Васил Левски“ до различни институции.
Всъщност, някогашната славна „ардинска гимназия“ попадна във водещите новини на националните медии с матурите през 2015 година, когато средният успех беше 3,67, а само година по-рано - 5,62!?

На 23 ноември 2018 година група учители от Ардино изпращат до Министъра на образованието, Министъра на спорта и младежта, Омбудсмана на републиката и още 7 институции следната жалба:
„Уважаеми Госпожи и Господа,
Като учители в СУ "Васил Левски", град Ардино се обръщаме към Вас с огромна молба за съдействие във връзка с наболели проблеми, касаещи работата ни. Основното затруднение в осъществяване на трудовата ни дейност е породено от авторитарното отношение на ръководството на училището. Двадесет и три годишният престой на директорския пост на Аника Петрова в последните няколко години е съпроводен от грубо погазване на Етичния кодекс на училищната общност (раздел VIII, чл. 50, ал. 2, ал.3, ал.4, ал.5) и с нарушаване на правилата за работа на комисията по етика за учебната 2018/2019 г. и по конкретно: неспазване на действащото законодателство, грубо и невъзпитано отношение към учениците, техните родители, колегите и външни лица и проявено неуважение, незачитане правата и достойнството на личността и допускане прояви на дискриминация по отношение на други лица поради етнически, религиозни и други подобни причини; прояви на недобросъвестно, небрежно и некомпетентно отношение и лишено от обективен подход изпълнение на възложените функции.
След скандала с държавния-зрелостен изпит (ДЗИ) през 2015 г., когато представители на МОН констатираха сериозни нарушения при провеждането на матурите,
безнаказаната г-жа Аника Петрова коренно промени отношението си към някои учители".
Преподавателите твърдят, че в периода от 2008 г. до 2014 г. в ардинското училище непрекъснато се манипулирало и опорочавало нормалното провеждане на ДЗИ. Това довело до нереални резултати на зрелостниците. Използвани били "педагогически специалисти и спекулация с техника при решаването на матурите, за което говорят факти и статистики (5,62 през 2014 г. ; 3,67 през 2015 г.)".
Жалващите се твърдят, че за времето от 2014 г. до ноември 2018-та година в школото ставали свидетели на "истерични прояви на директора по време на работни срещи, педагогически съвети и в ежедневната трудова дейност".
В жалбата пише:
"Системно през този период г-жа А. Петрова си позволява да утежнява нелеката административна работа в педагогическата колегия с цел психически тормоз, връщайки ни документи, в които намира незначителни поводи за забележки и заяждания.
Диктаторското ѝ поведение преминава все повече всякакви нормални човешки граници.
Педагогическият ни колектив, ако изобщо може така да се нарече, работи под стрес и в непрекъснати заплахи. Демонстрира се отношение на изключителна нетърпимост спрямо определени колеги, които се осмеляват да изкажат свое мнение, да възразят или да се противопоставят на ръководното тяло.
Почти всеки един колега е бил потърпевш от нехуманното ѝ отношение, когато се е налагало да излезе в отпуск по болест, карайки ни да се чувстваме виновни, че имаме здравословен проблем.
В същото време г-жа Петрова позволява на Цецко Минеков - огняр в училището, вече трета поредна година да ползва отпуск за временна неработоспособност
за период от 01.05 до 30.09, който от своя страна използва това време, за да работи като превозвач на туристи по родното Черноморие. Тази вече утвърдена тяхна практика намира своето просто обяснение с факта, че двамата са във фактическо съжителство. Това пък от своя страна отваря въпрос във връзка със ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. Този нормативен акт посочва, че конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, каквато е г-жа Петрова, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Като частен интерес законът посочва всеки, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица. И загадката сега е: подала ли е г-жа Петрова изискуемата декларация за частни интереси и не сме ли изправени пред едно очевидно нарушение на ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.
На следващо място обичайна практика при нас е да ни се пробутва подписването на различни документи по време на междучасията, без да сме се запознали с тяхното съдържание и лишени от време за прочит, както и упражняването на психически тормоз по телефона от различно естество след изтичане на работното време.
Г-жа Петрова прилага чудовищен двоен стандарт към някои от педагогическите специалисти,
като на едните за свършена строително-ремонтна дейност в училището или в собственото ѝ жилище им раздава компенсации по десет дни, а други, които са ангажирани с ученици през почивните дни – състезания, олимпиади и екскурзии, не получават полагащото им се възнаграждение. Крайно субективно е и заплащането на допълнително положения труд при проверяване и оценяване на олимпиади - някои учители получават заплащане в размер на 0,3 часа от лекторския час, без да е налице текстова писмена работа, а други учители получават 0,1 от лекторския час при проверка на тест с избираем или свободен отговор и допълнително на текстова писмена работа към него. В същото време отново субективно избира и назначава комисии за проверяване и оценяване на олимпиадите, според това доколко послушни са били учителите спрямо наложените от нея стандарти, а тези, които са се опитвали да реагират или противоречат на г-жа Петрова, са лишени от това право. Същите сталински методи се употребяват и при заместването на учители, които отсъстват по болест или при други обстоятелства. Реагиращите учители са лишени от правото да заместват и получават възнаграждения като наказание за тяхното непослушание. Стига се и до там, че учители, включени в една или друга комисия, се изключват по време на учебната година от съответната комисия, отново еднолично от директора, (и с поправка на всички заповеди по всяко време) без това да е гласувано на педагогически съвет, прилагайки отново наказателни методи. Всички тези прояви водят до нарушаване на основния закон на Р България – Конституцията и по конкретно чл.6, ал.1 и ал. 2, както и нарушаване на КТД за системата на народната просвета, чл 36, ал 8, т.1.
Друг пример за избирателно отношение е, че определени колеги по време на контролна дейност от страна на ръководството не провеждат редовни часове, за което няма никакви последствия. От друга страна колеги, които закъсняват или забавят нанасянето на учебния материал в дневника, биват наказвани с последно предупреждение за уволнение.
Като дългогодишни педагогически специалисти през годините г-жа Аника Петрова никога не ни е поощрявала с грамоти или устни похвали, макар че всички имаме сериозни успехи в работата ни с ученици и огромен принос за издигане авторитета на училището.
По същия начин г-жа А. Петрова е крайно преднамерена в качеството си на председател на Комисията за диференцирано заплащане на учителския труд. Като пример може да се посочи оценяването на труда на учител с 26-годишен педагогически стаж и с много големи успехи в областта на спорта, който получава винаги под 18 точки. Разпределението на тези средства винаги е субективно, като Комисията е формална, а директорът еднолично определя и ревизира оценъчните карти.
От въвеждането на системата на делегираните бюджети педагогическата ни колегия е поставена в неведение. Не се провеждат Общи събрания за отчет на изразходваните средства от бюджета на училището и липсват протоколи, свързани с тези средства. Думата прозрачност в работата на г-жа Аника Петрова не съществува.
Смятаме, че тази система е крайно порочна, тъй като в много училища с нея оперират само директорите.
Изключително належащо е на дневен ред да бъде поставен въпросът за мандатността на лицата, заемащи този пост, тъй като задържането им за дългогодишен период от време води до груби злоупотреби с предоставената им власт.
Персонално и избирателно е отношението на г-жа Аника Петрова към колеги, навършили пенсионна възраст – на едни им се предоставя възможност да работят, а на други им се връчва предизвестие още на следващия ден.
Друг съществен момент, който ни тревожи е функционирането на училищния стол от 2013 г., който развива стопанска дейност и реализира печалба, която отива незнайно къде. Дейността на училищния стол е изцяло в противоречие с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 23 МАЙ 2000 г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ (Чл.4, ал.(5) За отчитане на оборотите от продажбата на храна се използват електронни касови апарати с фискална памет)“.
(Следва)
24rodopi.com
Share To:

24rodopi

Post A Comment:

70 comments so far,Add yours

 1. Анонимен10/6/19 13:49

  Пак отворихте работа на Гроздан Колев и експертите от РУО. Спрете се, бе, Ардино, Бял извор!!!

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен10/6/19 13:50

  Господин Съби Узунов, контролирате си директорите, моля!

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен10/6/19 13:51

  Така ще е докато няма мандатност при назначаването на Директори...

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен10/6/19 13:53

  Нищо няма да стане от тази жалба. Никой не се интересува и няма да ви обърне внимание, 6 месеца са минали.

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен10/6/19 13:54

  Така е кат директори стават само Герберски калинки.

  ОтговорИзтриване
 6. Анонимен10/6/19 13:55

  Всички кадри на Весо и Съби са такива-горско, Вик, училища

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен10/6/19 13:56

  23 години стигат! Времето е наше!

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен10/6/19 13:59

  Поздравявам колегите Дойновски, Хайрулов и Аврамова с песента Зла, зла, златна си, ако ме разбра...

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен10/6/19 14:15

  И като преподавател от едно време си я знаем ...... Просто не може да се опише с думи отношението и към учениците...

  ОтговорИзтриване
 10. Анонимен10/6/19 14:15

  И като преподавател от едно време си я знаем ...... Просто не може да се опише с думи отношението и към учениците...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен10/6/19 19:20

   Тя няма никакво отношение към никой. Липсват и първите седем години, а е тръгнала да възпитава ученици.

   Изтриване
 11. Анонимен10/6/19 14:16

  Цялостна проверка на училището и временно отстраняване на директора докато трае проверката!

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен10/6/19 14:17

  Напразно се хабите, никой няма да ви обърне внимание, никой не го е еня за образУванието.

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен10/6/19 14:20

  Ами ще се срине ,кадърните с опит учители ги назначи за физкултурници ,тези които едвам името си казват станаха учители по литература ,ама важно е да си от ДПС .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен11/6/19 17:48

   Знаеш ли изобщо защо дългогодишен учител по БЕЛ стана учител по ФВС !? Защото училищата са с делигиран бюджет-строгите и изискващите учители ученици и родители не ги искат,бройката на учениците намалява. Вече не е както едно време,за съжаление не е само в гр.Ардино,а доколкото назначенията от ДПС...,навсякъде друга водеща партия назначава свои кадри по училищата,сигурно само в малкия град Ардино назначенията са от друга партия...Всички назначения се правят с познати или чрез партии,но всеки трябва да си заслужава хляба. Вече не се следи кой става за учител,гледа се кой колко гласоподаватели носи. Политиката не трябва да се намесва в образованието,здравеопазването...,но ние сами си го правим,като гласуваме за едни и същи хора- нищо няма да се промени,а може би и други като дойдат пак ще е същото,знам ли. Няма оправия,затова всички бягат на запад и са си прави...

   Изтриване
 14. Анонимен10/6/19 14:51

  Уважама редакция, предусещаму, че публикацията е платена и затова давате такава гласност на тези неразбории, но си мисля, че по-скоро трябва да потърсите компетентното мнение и да се запознаете с отговорите от институциите, които вече са извършили проверки по случващото се там. А иначе посоката от която идва напрежението е ясна, това е педагожката с 26 годишния стаж, съпругът и бивш служител на ....... и дъщерите им, които се вземат много на сериозно и се бъркат там където не им еработа. Тези млади хора ги съветвам да се съсредочат там от където си вадят хляба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен10/6/19 18:45

   Пиши по-грамотно. Явно е, че работиш в СУ като учител, но не ти е там мястото. Пълно е с неграмотници и подмазвачи там.

   Изтриване
  2. Анонимен10/6/19 19:02

   Всеки има право да изказва опасенията си и да иска отговори. А относно проверките знаем добре как се правят те.

   Изтриване
 15. Анонимен10/6/19 15:48

  Рибата винаги мирише от главата, директорът не си е на място. Тея герберски назначения направиха директори не хора с професионални качества, а безгръбначни подмазвачи и мижитурки. Линията на партията продължи и в назначенията на ДПС, но Герб надминаха даже оригиналът от БКП, за директор се назначава човек дето не става за учител. Това е положението. Трябва една външна, не партиино скопена ревизия на всички средни училища в областта и гарантирано половината директори ще осъмнат в кауша.

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен10/6/19 15:56

  Закривай!!!

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен10/6/19 18:36

  Тази жалба , която е инициирана от трима учители /т.н. "група учители"/ не доведе до нищо ,защото при проведените проверки от компетентните органи на МО доказват , че няма никакви злоупотреби!А по-голямата част от колектива подкрепи г-жа Петрова чрез подписка

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен11/6/19 10:32

   Дрън- дрън ярина. Нямаше никаква подписка, въпреки че бе инициирана от директора, за да и спасяват задника. Всички, знаем как се правят проверките в България, на принципа кой кум, кой сват, кой на булката брат.

   Изтриване
 18. Анонимен10/6/19 19:19

  Тази директорка е назначена преди двадесет и пет години. Смятате ли, че ако беше нечие партийно протеже щеше да се задържи толкова дълго. Колко управляващи партии се смениха оттогава? А тази минигрупа учители, написали жалбата, са най-посредствените учители в училище. Господинът-жалбоподател дълги години преподава френски в училището, но едва ли има ученик, когото да е научил на нещо от този иначе богат и звучен език. Проверките трябва отдавна да са минали и ако имаше нередности, въпросната директорка отдавна щеше вече да не е директор на "престижната ардинска гимназия".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен11/6/19 08:06

   Господинът-жалбоподател преподава много добре и ако някой не е научил френския не е виновен господина, а самият ученик. Със сигурност преподава на много по-добро ниво от Кисьова и е един от най-добрите преподаватели там. Който е имал честта да го познава ще се сети, че той винаги говори истината и това че е уважаван от много хора не е случайно. И той ако беше посредствен нямаше да се занимава години наред с волейболисти

   Изтриване
  2. Анонимен11/6/19 13:07

   Господинът-жалбоподател е научил на много повече учениците си във всяко едно отношение и за него това е било винаги призвание. А Петрова кой научи на математика след като системно не си влизаше в часовете/защото не и се преподаваше/,а когато влизаше личеше ярко проявеният и субективизъм?!? Относно Кисьова- тя и френският са 2 много различни неща!Стигнала от секретарка до заместник-директор най-силното и качество е да лиже задници/нейна лична гордост/, тя ще вземе да измисли нов френски с падинския си диалект, меко говорене и тъпа усмивка, когато я гледаш и питаш нещо, а тя с посредствеността си, ти се хили насреща и не знае какво да ти отговори. И 2- те, оглавяващи училището, ако така си вършат и ръководната работа, както преподават е
   нормално и всичко това да е абсолютно достоверно.
   За матурите всички знаем истината и е обществена тайна порочната практика на училището!Подозрителното е, че след като и цяла България разбра истината, тя как се задържа на поста си? За подкрепата на другите учители...не сте ли се питали, че някои може да подкрепят ръководството от страх за работата си,други поради лижепоклоночество си, а трети кротко да си мълчат? СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ на господин Хайрулов, който винаги ни разбираше, нас неговите ученици.
   От бивш ученик на някогашното СОУ!

   Изтриване
  3. Анонимен11/6/19 18:08

   Тази директорка винаги гледа да е добре с партията, която управлява. Именно затова се задържа толкова много години там, а не защото всичко, което е писано в статията не е истина. А относно употребата на кавички за ,, престижната ардинска гимназия'' наистина трябва да е изразът така, защото отдавна няма никакъв престиж, благодарение на директорката.

   Изтриване
 19. Анонимен10/6/19 20:58

  Много кандидати за поста Директор ве, алооо даскали я се спрете, не ве ли е срам един срещу друг да се плюете? Х.А.П.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен11/6/19 08:09

   ОООООООООО ТЕЗИ ХОРА СА ДАЛЕЧ ОТ ТАЗИ МИСЪЛ ДА БЪДАТ КАНДИДАТИ ЗА ПОСТА.... СТАВА ВЪПРОС ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ

   Изтриване
  2. Анонимен11/6/19 22:49

   Каква справедливост? Що не си го н...кате тримата мускетарки.

   Изтриване
 20. Анонимен11/6/19 08:27

  awe manite q taq vushka ra ebati prostata jena da opravi basketbolnite pone

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен11/6/19 08:31

  6e eba taq putka 6ibana da vzeme da si opravi igri6tata 6toto predi dwe godini edno mom4e umrq za6toto padna na pqsuka i edin kamuk ama ostar kamuk mu vlezna v okoto i to be6e malko i pripadna

  ОтговорИзтриване
 22. Анонимен11/6/19 08:59

  Днешните бунтари в СУ са вчерашните бунтари в закритото НУ в Ардино. И в НУ "виновника" беше директорката. Да, ама не, зашото няма човек от Ардино, който да не знае, чи подстрекателят венаги е била тази начална учителка, дошла от НУ, със 26 годишен стаж, която никога няма да си намери мястото, ако някой не я постави на точното място.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен11/6/19 15:59

   Да. Точно така. Но коментара ти е пълен с правописни грешки. Редно е хората, които са толкова информирани и да пишат грамотно. А учителката как 26 години не са я поставили на точното място?

   Изтриване
  2. Анонимен11/6/19 16:38

   Бунтарите поне си търсят правата, а послушниците безропотно се подчиняват на глупавите прищявки на директорката. Началните учители, които приключиха учебната година в момента 4 пъти се подписват в тетрадка за присъствие- в 8, в 10, в 14 и в 16 часа. Това е брутално и нечовешко. Те в затвора не се подписват така.

   Изтриване
  3. Анонимен11/6/19 21:19

   Сигурно много кръшкат, мерки против скатавка

   Изтриване
 23. Анонимен11/6/19 12:11

  Не ти е точна информацията. Тази учителка има много повече стаж от теб и търси справедливост, не желае някой да я нарича ,, плужек'', какро директорката нарича много учители, които работят там. Може и да се ограмотите, ако някой не знае какво е плужек, да потърси в тълковния речник.

  ОтговорИзтриване
 24. Анонимен11/6/19 12:15

  Аз, като бивш ученик на СОУ "Васил Левски", сега след тази статия, се връщам назад във времето и си спомням, как целият град коментираше, че бившият съпруг на въпросната директорка я хвана в леглото с един стоматолог от града. Лично съм бил свидетел на скандалите им, а след това и на истеричните и крясъци в училище. Крещеше на всички, постоянно и не само...Затова съм напълно склонен да повярвам на публикуваната тук статия. От друга страна, също съм бил свидетел, как учители работят по ремонта на луксозният и нов апартамент.

  ОтговорИзтриване
 25. Анонимен11/6/19 12:52

  Говорите за господина който има толкова знания що не говорите за такива като Фиданчето Фръцкова

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен11/6/19 13:15

  никой да не е казал и дума за господина

  ОтговорИзтриване
 27. Анонимен11/6/19 16:39

  Бунтарите поне си търсят правата, а послушниците безропотно се подчиняват на глупавите прищявки на директорката. Началните учители, които приключиха учебната година в момента 4 пъти се подписват в тетрадка за присъствие- в 8, в 10, в 14 и в 16 часа. Това е брутално и нечовешко. Те в затвора не се подписват така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен18/6/19 17:12

   АБЕ ВИЕ ДА НЕ СТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ? САМО ТЕЗИ КОИТО СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СЕ ПОДПИСВАТ И ХОДЯТ НА ПРОБАЦИЯ. ТАЯ ДИРЕКТОРКА ДОБРЕ ЛИ Е?

   Изтриване
 28. Анонимен11/6/19 21:28

  тримата глупаци м.х.с.п.с.а.са си въобразили че са център навселената а те са ..
  .

  ....


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен12/6/19 10:17

   А да не би ти да си, та си такъв ревностен защитник? И може да използваш имената на посочените, а не инициали.

   Изтриване
  2. Анонимен12/6/19 10:41

   Пишете имената им, а не инициалите. Те не се крият и не ги е страх. Бившето НУ бе закрито благодарение на кмета и Атика Петрова, за да има повече ученици и по-голям делегиран бюджет. Само, че всяка година учениците напускат и отиват в Кърджали, благодарение на некадърните и подмазвачки.

   Изтриване
  3. Анонимен12/6/19 12:49

   Какъв център на вселената да са бе ти нормален ли си ти и твоята Аника сте за психиатрия. Тия учители са прави и много хора от Ардино го знаят

   Изтриване
 29. Анонимен11/6/19 22:18

  Е, те и други излизат в отпуска, за да ходят в Приморско да поработват. Дало автора на жалбата и въпросните лица не се припокриват?

  ОтговорИзтриване
 30. Анонимен11/6/19 23:30

  Кисьова я знаем каква е... И тя и Аника оценяват субективно. Кисьова винаги се хвали и то не знаем какво толкова е направила. Аника е пълна с недостатъци и винаги гледа как да срине самочувствието на хората сякаш тя е добра във всяка област. А за г.Хайрулов само добро можем да кажем, защото се е увърдил като преподавател и като човек. Винаги е разбирал учениците и е бил широко скроен. Давал е максималното от себе си, което няма как да се отрече. Той е не само добър човек, но и добър преподавател. Не може Кисьова да се сравнява с него по нищо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен12/6/19 11:54

   Месут зам директор. Кисьова вън. Проблема е решен.

   Изтриване
 31. Анонимен12/6/19 13:38

  аз като бивш ученик на соу мога да кажа,че"справедливата" палазова в час по история ме удари с пръчка.днешните ученици казват,че още я употребява.а оценката по математика нагабчето в 12 клас от 4 стана на 6.ненавиждаше нашия випуск защото знаехме някои от нас повече от нейната габи.къде е справедливостта?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен12/6/19 22:40

   Ама ти наистина много знаеш. За 12 години не си се научил да пишеш грамотно пък си тръгнал да коментираш учители.

   Изтриване
  2. Анонимен13/6/19 12:27

   Говедо като теб разбира само от кютек. Палазова не й трябва пръчка, а джедайски меч за такива като теб.

   Изтриване
  3. Анонимен13/6/19 12:55

   Аз съм бивш ученик на гимназията Палазова ми е преподавала по български и е много добър преподавател. Стремеше се да има дисциплина в часовете й, което е напълно нормално. Обясняваше материала много разбираемо. Тя намираше правилния подход към учениците, защото съчетаваше дисциплина, знания и майтапи.

   Изтриване
  4. Анонимен13/6/19 12:58

   Когато се сляха КЛИМАТИЧНА и СОУ директор трябваше да стане г-н М.Гюлестанов, защото той е изключително интелигентен и добър човек. Винаги е разбирал хората и е учил децата на добро, давал им е съвети и ги е мотивирал.

   Изтриване
  5. Анонимен13/6/19 13:20

   Ти от трън та на глог. Коментара ти показа колко смешни разсъждания имаш и колко си заблудено. Точно за знания надали Палазова би завиждала. Явно не си пораснал. Какво я интересува кой знаел повече от дъщеря й. Вижда се с неграмотно написания ти коментар колко много си знаел.

   Изтриване
  6. ne znam za vas ama palazova mene me mrazeshe ot vse surce nqmam si na ideq kvo sum i pravil ama me goneshe vseki boji chas zashtoto ne sum vnimaval ama veche ne mi e uchitel tuy che samo petrova i dimov stavat za uchiteli po bg

   Изтриване
  7. Анонимен14/6/19 10:57

   Вижда се колко си научил българския, щом пишеш на шльокавица. И темата не е Палазова, ? злоупотребите в СУ. Дай сега всеки да пише за даскалите, от които е недоволен. Да не би Елка Пашова да е голяма стока, дето няма никакъв подход и не става за педагог?

   Изтриване
  8. Анонимен26/6/19 00:54

   Палазович не стаа бацета и каки.

   Изтриване
 32. Анонимен12/6/19 15:37

  И ти се вижда колко знаеш с неграмотния си български. Първо се научи да пишеш,вижда се как си взел матурата,ха-ха...После като се научиш да пишеш тогава давай оценки и имай претенции! Явно и пръчката не помага на такива като теб!

  ОтговорИзтриване
 33. Анонимен13/6/19 15:52

  Ей драскачите ! Що всички сте анонимни ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен13/6/19 16:19

   А ти да не би да си с име???

   Изтриване
  2. Анонимен13/6/19 16:51

   Страх ни е от Месут. Всички коментари са негови. Дори за зъболекар.

   Изтриване
 34. Анонимен14/6/19 13:31

  Антика Петронкова

  ОтговорИзтриване
 35. Анонимен15/6/19 16:35

  Гладна кокошка просо сънува.Турското робство е в миналото.Поплачи си за гюлестана.Той те докара до това дъно, но внимавай жена му е ревнива.

  ОтговорИзтриване
 36. Анонимен16/6/19 15:09

  Преди да мативира нас мотивираше всички родители с дъндъра от болницата за пари, след товани приемаха ,но какво ни научиха.Така,че и ти като негово протеже си загазила много.Интереса му клати феса. Блажени са вярващите.

  ОтговорИзтриване
 37. Анонимен16/6/19 15:16

  кой ви е дал право да си избирате директор? вие сте си избрали да работите в СУ .не гледайте само правата си а и задълженията.всички даскали сте в кюпа само Аника ще ви вкара в ред.Желая й успех

  ОтговорИзтриване
 38. Анонимен16/6/19 15:41

  ПЕНСИОНЕРКАТА ГАДЖАЛОВА ВЪН А ПАРИТЕ ЗА НЕЙНАТА ЗАПЛАТА ПЕТРОВА ДА ГИ ПРЕХВЪРЛИ НА ГОСПОЖИЦА ПАЛАЗОВА АНАДЪМНО

  ОтговорИзтриване
 39. Анонимен16/6/19 20:22

  Фиданчето фръцкова ще я попитам защо удря шамари на чужди деца???Защо си позволява да ги обижда с непристойни думи на някаква си екскурзийка в чужбина?да бъде уволнена и всичко се връща герб няма да и помогне

  ОтговорИзтриване
 40. Анонимен26/6/19 13:44

  как може пуделката с.карамфилова да тормози даскали за оценките на дъщеря и.да си я образова сама ,това не са и малките деца да им нарежда.всичко знаем как се дипломира по край други

  ОтговорИзтриване
 41. Анонимен26/6/19 14:36

  ТАЗИ ЖЕНИЦА ПАЛАЗОВА НАМРАЗИ МОЯ СИН В ПЕТИ КЛАС,НО СЪМ НА ПОЗИЦИЯ ОТ КЪДЕТО НЕ САМО ЩЕ ХВРЪКНЕ ОТ ТОВА УЧИЛИЩЕ, А ДОРИ ЩЕ НАПУСНЕ АРДИНО.СИНЪТ МИ Е ПЪЛЕН ОТЛИЧНИК,НО ОНАЯ НЕ МУ ПРЕПОДАВА.ОМРАЗАТА ТЕ Е ПРЕГЪРНАЛА И САМО АКО МОЖЕШ ДА СЕ ВИДИШ КАКВО ИЗДИШВАШ?СЕГА ДЕТЕТО МИ ЗНАЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТАЗИ "БУНТАРКА" СРЕЩУ СОБСТВЕНОТО СИ УЧИЛИЩЕ.

  ОтговорИзтриване

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Времето