ДПС не може да се създаде отново. ДПС трябва да се поднови, но не може да се подмени. Дори с подкрепата на съседни държави…

Почетният председател призова за обща молитва за 2016 година с думите: Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса!

Представяме ви цялата реч на почетния лидер (спестени са някои изрази от импровизацията на почетния председател - б. р.), която ни бе предоставена от пресцентъра на Движението за права и свободи.

Уважаеми дами и господа!
По традиция всяка година политическият елит на ДПС се събира, за да направи равносметка на изминалата година и да проспектира следващата година.
Най-характерното за този цикъл на политическото време е ускореният му темпоритъм и дълбинния му рефлекс върху всички сфери на живота.
Основни причини за ускорената вътрешна пулсация на времето, според мен, е тенденцията за прерастване на глобалната финансова криза в световна политическа криза, която поставя под въпрос стабилността на световния политически ред.
За първи път съм притеснен.., въпреки че по природа съм оптимист… Тревожно е, че Европейският съюз и страните членки първо не знаят какво да правят, второ, ако правят нещо, го правят съвсем формално и трето - ако решат „да се освободят" от евроидеята и евростратегията за интеграция, не знаят как да го направят и какво следва след това. ЕС в момента няма дълбока мотивация за развитие. Дори, мисля, че няма мотивация и  за запазването си. Всичко се прави инерциално. ЕС няма необходимия за развитието си  инвестиционен ресурс. Не са добре нещата и на равнище властови капацитет, за да се направи следваща крачка. Което означава формално съществуване, формално инвестиране във формална супер-общност. Създадена е политическа илюзия за ЕС, която ще бъде, дай Боже, ако не първият, то поне вторият субект в планетарен мащаб. Но това не става. И в близките 10 години това няма да се случи. Бюджетът на ЕС (за интеграция) е около 120-130 млрд, а военният бюджет на САЩ е 600-650 млрд. ... Тоест, съучастници сме в политическа игра с неясни правила и аморфни приоритети. Аз вече дълбоко се съмнявам, поне в някои отношения, не цялостно, разбира се, дали ще има изобщо Европейски съюз. До сега Европа не е показала, че има дълбока вътрешна мотивация да превърне ЕС в единен общ субект с геополитически мащаб. Например, има различни конфликти по света, по отношение на които европейската позиция се свежда до самооправдание, защото ЕС е джудже във военно-политическо отношение...
Но, уважаеми колеги, кризата, която започна преди 6-7 години се задълбочава и  то много сериозно, придобивайки много странни форми, вече извън сферата на финансите и икономиката. Според мен, кризата мимикрира и се развива към политическа криза в планетарен мащаб. Защото тя поражда, задава и продуцира условия, които поставят под съмнение политическия ред в света. Еднополюсният модел на света не може да остане в този си вид с категоричната доминация на САЩ. Китай се развива много сериозно и агресивно. И, разбира се, Русия. И това се случва на фона на пасивната политика на ЕС... Утвърждаването на Русия е необратим процес, който искам да наблюдавате. Русия ще направи всичко възможно тази линия да продължи и, ако е необходимо, дори силово. От тази гледна точка бихме задали въпроса за НАТО – адекватна  система за отбрана ли е? Аз само ви съветвам - не приемайте нещата инерциално, като блуждаещи политически клишета в нашия динамичен свят.
С други думи, световният ред с един геополитически полюс е на път да се преобразува много сериозно. Вероятно ще бъде многополюсен. Но в този контекст ЕС е в състояние "заспи" и се чуди какво да прави и къде да се закачи. Симптоматиката за политическа криза, започва с криза на толерантността. Кризата на толерантността създава условия за събуждане на различни национализми.
Ако някой от ЕС говори реално за приоритет на свободата, толерантността, отговорността и дори на сигурността и стабилността - значи не познава реалността. Няма такова нещо. Не виждам следващите 10 години да има условия за романтична политика. Защото големите, дълбоките пластове на геополитиката се разместват, главно от гледна точка на полюсите и ние не трябва да си затваряме очите за необходимата реформа на нашата партия - като очакване, като адекватно структуриране, и като адекватно действие. Светът не върви на добре. Това за мен е факт, а не предположение. В този контекст, гаранция за нашата сигурност е целостта и стабилността на България.
В региона, освен Русия, Турция иска да намери новото си място в световния ред и това може да породи много сложни взаимоотношения и кризи в региона на Балканите и Европа. Изобщо новото препозициониране в целия регион е толкова сложен  и подмолен процес, че на този етап трудно могат да бъдат предвидими последиците. Само едно камъче може да обърне каруцата на стабилността в международен мащаб. Това е моето усещане. И когато говорим за политическо време,  за  национално политическо време, ние трябва да си сверим часовниците с това общо геополитическо време, ако не изцяло, поне с европейското политическо време. За съжаление това европейско политическо време, поне на този етап, сериозно изостава. Европейският съюз не е на ясно със себе си като идентичност, какво иска всъщност. ЕС все още няма идентичност, това е само проект на идентичност. И именно заради това ние се намираме в такава ситуация на разкрачен стоеж.
Затова, от гледна точка на тази ускорена пулсация на политическото време партията трябва да се реформира с ясен проспект на развитие. А един модел за развитие във всички случаи трябва да включва рисковите параметри за развитие на  Колективното тяло. За голямо съжаление аз не виждам приоритетно мислене за  Колективното тяло. И това е най-важният въпрос, който ние като че ли не поставяме, а го подменяме с текущи проблеми на политиката.
Понятието за „Колективното тяло"  ползваме само като метафора. Но Колективното тяло има особена система на усещане, възприятия, оценка, очакване… В етнологията има един интересен термин - морфичен резонанс, който отчита именно вътрешната пулсация на общността.  Ето аз просто ви усещам, убеден съм - вие също ме усещате, дори без да говорим.Морфичният резонанс означава без да говориш да предаваш  телепатична информация на подсъзнателно ниво. Мога да твърдя, че имам отворен портал за тази информация, затова не се ебавам.
Не може едно колективно тяло, или цялото, да не си дава сметка за това, каква колективна пулсация произвежда и  излъчва. Пулсацията на колективното тяло е феномен. Ако не се култивира, някой ще го овладее. Колективното тяло има вътрешен живот,  който включва съзнаваното и несъзнаваното от гледна точка на оцеляването.
Да, кризата дава  възможност, но кризата и отнема възможности.  Би трябвало да сме доволни, че българският политически елит се научи да управлява кризисните ситуации, но този факт не трябва да ни приспива.
Моето желание е с политиката да се занимават хора, които разбират от политика. Аз харесвам музиката, обаче не съм компетентен да я оценявам . Хора, които са без понятие за политика, да правят политика –с това не съм съгласен. Не всеки може да прави политика. Не всеки човек може да прави музика. В никакъв случай не мога да пея като Галена, тя е талант. Но тя не може да прави това, което аз правя, примерно. Така е устроен светът...
Колеги, всеки да прави това, което разбира, а не това, което му е внушено да прави или му е наложено да прави. В това сложно време нещата така може да се объркат, че да си създадем проблеми  за години напред. ДПС не може да се създаде отново. ДПС трябва да се поднови, но не може да се подмени. Дори с подкрепата на съседни държави…
Искам много сериозно да погледнем на този въпрос. Ние не се намираме в някакъв рутинен период на развитие, ние се намирме в криза, която не осъзнаваме като мащаб и дълбочина. И можем да бъдем жертва, като пушечно месо, на тази криза. Само си представете потенциалния конфликт между Русия и Турция. За мен беше гаф тази декларация, г-н Местан. Пентагона няма позиция, НАТО няма позиция. Освен това българинът е много чувствителен на тази тема. Тревожността му има силата на исторически архетип. Ами ако пламне пожар какво правим?! Какво правим, ако пламне пожар, господа… Ние сме  в периметъра на потенциални военни действия… Или мислите, че това не е възможно?! Аз не искам България да се превърне в жертва, не желая  нашият електорат да бъде разменна монета за каквото и да е. Не искам! Всякакви други идеи поставят под съмнение сигурността на живота, политическият смисъл на ДПС. Ако това не го осъзнаваме, значи не сме в час. Едно наше непремерено действие може да породи такива последействия, за които после да се чудим - ама така е било, ама някой не ни е разбрал, не ни е доразбрал и така нататък....
Затова с известна тъга искам да ви кажа, че времето е много сложно. Защото вибрира негативно в различните си пластове. Пожелавам ви да потърсите основите в себе си, от гледна точка на най-важното за нас, стабилността и сигурността на региона. Всяка концепция, всяка идея, всяка стратегия, която поставя нашата сигурност под въпрос – не трябва да се поощрява. Уточнявам - всички страни са заинтересовани от етносите, които са в съседните страни. Балканите са мозайка от етнорелигиозни малцинства, господа. Много пъти сме говорили за това. При една такава ситуация всеки се стреми да потърси пета или шеста колона. Ако искате да играете тази игра - това е политическо бедствие. Аз не искам да бъда нито пета, нито шеста колона. Моята философия  е в България и в региона да има сигурност, и то независимо от външните обстоятелства. Много важно! Но затова трябва да се прави политика на баланси във всеки конкретен момент и всеки конкретен политически акт да е свързан с този контекст. Защото тези генериращи тревожност реалности изкривяват и ускоряват политическото време. И политическият разум основателно се изкушава да организира и конструира света, в който живеем, по същата матрица.
Не трябва да си въобразяваме, че това, което правим като политика в парламента няма връзка и със световна политика, европейска политика, регионална политика и т.н.
Информационната епоха фундаментално се отрази в самото битие на политиката. В политиката вече всичко е във всичко, така да се каже онлайн.
Няма изолирани действия. Всичко е във всичко. Дори когато правим нещо несъзнателно ние подпомагаме или захранваме процеси, които са извън нас, но рефлектират непосредствено и върху нашето съзнание, нашата държава, нашия свят…
Всички знаете, че съм наблюдател по дефиниция, но явно твърде на сериозно съм се приел като пасивен съзерцател. Но това не означава, че ще се върна в политиката!
Накрая ви призовавам да направим обща молитва за новата 2016 г.: Господи, не ми давай повече, отколкото мога да понеса.
София, 17 декември 2015 година

24rodopi.com
Share To:

24rodopi

Post A Comment:

48 comments so far,Add yours

 1. Анонимен22/12/15 17:55

  Сети ли се каква я забъркахте ? Геч е , геч...

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен22/12/15 18:11

  това е един голям много голям Български политик и разумен Българин - всички трябва да се замислят над това което казва особено фанатиците!!!!!

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен22/12/15 18:12

  Уникален политик! Голям поклон пред Вас, г-н Доган! От една разтревожена българка.

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен22/12/15 18:13

  ДПС не е партия нито на мюсюлманите,нито на турците,нито на помаците,нито на българите.Тя всъщност не е и партия.Тя е еднолична собственост на съветския agent Меди Доганов.Още от самото си създаване замисъла в тази структура беше да бъде поставено мюсюлманското население в страната ни под руски и български партиен контрол.За тази цел Доганов беше нарочно поставен в затвор ,където уж претърпя репресии.След това беше поставен начело на Движението.Мюсюлманското население го прие,защото не знаеше хватките на комунистическите служби.Не знаеше и какво го очаква.25 години тази мафиотска корпоративна структура ни прави на глупаци и въпреки,че излезнаха всякакви досиета ,че повечето шефове в ДПС са бивши агенти на ДС ,то все още хората гласуват за тях...Поради различни нелогични причини и поради усърдното канализиране на тези ни хора в тази партия,породена от страх от нов насилствен процес.Вина за това имат и съгражданите ни от български етнически произход,които не успяха да допринесат за демократизирането на политическите партии. Наглия Доганов нахoква председателя на едноличната си собственост пред раята- лидерите на областните и общински структури.

  ОтговорИзтриване
 5. Анонимен22/12/15 18:37

  това е уникална реч. Поклон!
  Поздравявам 24родопи за бума, който направиха. Весели празници.

  ОтговорИзтриване
 6. зафер ертюрк22/12/15 18:40

  Ахмед Доган.
  Чете факса от Путин.

  ОтговорИзтриване
 7. Анонимен22/12/15 18:49

  Ако Доган агата настина мисли това което казва,то шапка му свалям!Крайно време е всички да разберат,че от разделение файда няма.

  ОтговорИзтриване
 8. Анонимен22/12/15 18:49

  Според речта......значи България върви по правия път! Никой не може да бъде по силен от ЕС!

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимен22/12/15 18:51

  ДПС Е СЪЗДАДЕНА ОТ РУСКИТЕ СЛУЖБИ И ЩЕ ЗАЩИТАВА НЕЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДО КРАЙ ,ДОРИ ДА Е В УЩЪРБ НА ТУРСКИТЕ ИНТЕРЕСИ.

  ОтговорИзтриване
 10. Анонимен22/12/15 19:02

  България нее държава лукава глава и народа нее чак толкова прост както си мислят накои политици.Мирът в България до голяма степен зависи от добрите взимотношения межди България и Турция.Преди време посланник Гьокче каза"Развиваща се Турция демек развиваща се България.
  Да живее Борисов да живее Ердоган.

  ОтговорИзтриване
 11. Анонимен22/12/15 19:35

  РЕЧТА НА ДОГАН НЕ Е ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЮСУЛМАНИ ,ТЕ НЯМА ДА Я РАЗБЕРАТ

  ОтговорИзтриване
 12. Анонимен22/12/15 19:46

  Доктор Ахмед ДОГАН - Министър-председател на България !

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен22/12/15 20:26

  vsi4ki bivshi satrudnitsi na d.s. shte go hvaliat sa6to taka i rusofilite no Dogan ve4e e bezsilen

  ОтговорИзтриване
 14. Анонимен22/12/15 20:46

  това не е по ума на ДПС електорат това е висш пилотаж

  ОтговорИзтриване
 15. Стоян22/12/15 20:47

  До админа Защо ми скрихте коментара за надупения на Ердоган Местан.Време е да разбере админа ,че кравата намаля млякото когато дойде време да се тели и накрая напълно пресъхва.Пак може да не ми публикувате коментара...............

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен22/12/15 20:56

  Ашколсун на г-н Доган. Шапка ви свалям. Младите да замълчат. Много работи минаха през нас. Децата ни бяха малки. Като върна лентата назад, много често ми минава през ума и отговор нямам. Какво ли би станало, ако не беше дошъл и застанал пред трибуната г-н Доган. Едните-християните отпред до трибуната. Викаше се силно, дори на другият ден имаше хора с прегракнали гърла, едва говореха от виканията. Партийните секретари ни задължиха да ходим пред Партийният дом, а мюсюлманите бяха със знамената, те също викаха. Беше страшно. Бяхме млади. Не всичко можем с подробности да ви разкажем, да си спомним, защото имахме малки деца и акъла ни беше за децата ни. Да отидем да си ги вземем от детската градина. Лично мое мнение. Нека продължат хората от Държавна сигурност. Всичко се пази в архивите. Припомнихте ни младостта, младостта на г-н Доган, не беше добре нито на нас, нито на нашите братя. Със сълзи на очи ги изпращахме. И сега ни е мъчно за тях, но са далеч от нас-Истанбул, Бурса...Съдба. Разделиха ни българи и турци !

  ОтговорИзтриване
 17. Анонимен22/12/15 21:01

  Цитат от г-н Ахмед Доган:
  ... АЗ ХАРЕСВАМ МУЗИКАТА, ОБАЧЕ НЕ СЪМ КОМПЕТЕНТЕН ДА Я ОЦЕНЯВАМ. ХОРА, КОИТО СА БЕЗ ПОНЯТИЕ ЗА ПОЛИТИКА, ДА ПРАВЯТ ПОЛИТИКА-С ТОВА НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН. НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПРАВИ ПОЛИТИКА. НЕ ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА ПРАВИ МУЗИКА ....
  АПЕЛЪТ ОТ НАС ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ Е ДА ГО НАИЗУСТИТЕ И ГО СПАЗВАТЕ НАЙ-ВЕЧЕ, отнасящо се за политиците!

  ОтговорИзтриване
 18. Анонимен22/12/15 21:41

  mnogo intiligentna re4, oba4e.... tova e savetsaka provokativna, manupulatsionna i silna na dumu no bezsilna kato praktika re4. ve4e q nqma kgb nqma var6avsiq dogovor, nqma go i sssr. ta dogan da vnimava 4e drugiq pat moje da ne zase4e ako si igrae po sadbite na horata

  ОтговорИзтриване
 19. Анонимен22/12/15 21:44

  НЕ считам за уместна аналогията между - музика и политика,поради
  простата истина че -"Музиката облагородява душата-а политиката я развращава..."Музиканта е човек който като пее не ти мисли злото,докато политика като ти говори в очите не знаеш с какво ти мисли да те излъже или ограби...

  ОтговорИзтриване
 20. Анонимен22/12/15 22:20

  Голям е, много голям е д-р Ахмед Доган! Двамата ни така наречени първи мъже в държавата не могат да му стъпят на малкото пръстче!

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен22/12/15 22:33

  Народа страда ,а елита и техните деца си живеят.Признавам елит сте и то безсъвестен.Biz sizi Allaha havale edeli çok oldu.

  ОтговорИзтриване
 22. Анонимен22/12/15 23:09

  До19:35 ей господине НЯМА БЪЛГАРСКИ МЮСЪЛМАНИ а има Български,румънски,гръдски,арменски,гаг-авузки християни,еврейски мусани и Турско помашко мюслюманско население в България.

  ОтговорИзтриване
 23. CELLADINA AŞIK OLMUŞSA BIR MILLET. İSTER EZAN, ISTER ÇAN DINLET. İTIRAZ ETMIYORSA SÜRÜ GIBI ILLET. MÜSTEHAKTIR ONA HER TÜRLÜ ZILLET

  ОтговорИзтриване
 24. Анонимен22/12/15 23:53

  Кой и как му е подал или написал речта настина е голяма ама родата на Местан не може да се примири че техния човек не става като Доган освен да се изказва с неразбираеми за електората им думи. Ако досега ДПС или която и да било партия така пламено защитаваше националните интереси просто нямаше коя друга партия да управлява. Макар и да не съм турчин браво на Доган ако действително това което е написал го мисли и би го следвал.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен23/12/15 11:17

   Za koya roda govorish ne razbrah?Osven brat drugi ne poznavam ,ima li roda ?

   Изтриване
 25. Анонимен23/12/15 08:20

  Прав е г-н Доган, за съжаление народа е толкова оскотял,че ако се запали чергата,Възродителния процес ще се види като детска игра, тук ще е бетер Сребреница, такива кланета и мръсотии ще изпълзят от хората, щото вече народа съвсем загуби моралния си облик, няма страх нито от Бога,нито от Аллаха... И най-лошото е,че има държави,на които им изнася това да се случи и ни бутат малко по малко натам.... Тъжно е и че изалчнялите говеда -политици даже не се правят, че виждат накъде отиват нещата, като че ли всичкото награбено ще го носят на оня свят...

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен23/12/15 08:25

  Много добър и точен анализ! Абстрахирайки се от подривната роля на ДПС в политиката, трябва да призная, че Доган има много висок интелект и философски ум. Не съм сигурен коло души от гостите му са разбрали посланията в речта му (до редактора: те не са зашифровани, просто са изказани в академичен стил). Няма политическа формация у нас, която да има подобен лидер. Токато това продължава да е така, ДПС няма да бъде изместено от ролята на балансьор в българската политика.

  ОтговорИзтриване
 27. Анонимен23/12/15 08:27

  Eyyy narode glupav,napraviha ni stado ovce,ako predi 25 godini bqha nablegnali na obrazovanieto sega veche shtqhme da berem plodovete,no uvi te iskaha plodovete da sa samo za tqh,a na nas samo ugrizkite,za tqhna radost i nashe sijalenie postignaha tova za koeto se boreha...EYYY NARODE GLUPAV SIBUDI SE VECHE...

  ОтговорИзтриване
 28. Анонимен23/12/15 09:18

  Зафере, в кое лечебно заведение се лекуваш да дойдем да те посетим. Тъгата е голяма от теб за Местан, но нашата тъга е многократно по-голяма от твоята. Сърцата ни кървяха, а немаше, кой да ни чуе. Бяха се самозабравили. Имат трима души МБЦ-фирми в Мастанли(това се шушука от турците, аз нямам отношение по въпроса, защото се искат за всичко доказателства в съда). Много интелигентни и не толкова си заминаха(б.гр.от турски произход, а и ...) от Бг. Отидоха завинаги в Германия. Възрастните им родители идват да проверяват жилищата на заминалите дечица, внучета. Плачат за децата си, за внуците си. Веднъж си дойдоха и младата майка на 29 години с две дечица, знае ли Местан и останалите депутати от град Кърджали, кво ми казаха. Не можем да свикнем-водата не е тая, която е тук, измиеш чиниите, а те целите на петна. Ставам тук в бг рано сутрин и не се чувствам уморена, а там се чувствам уморена. Не ми е хубаво там, а и по-големото й момиченце и то потвърди думите на майка си. Няма значение дали си турчин, българин, помак. Всички сме хора на този свят и сме съпричастни към случващото се. Това драги ми политици са човешки съдби. Съдби на българи, турци, помаци. Много точно,ясно и конкретно се е изразил г-н Доган. Не всеки може да прави политика. Не всеки човек може да прави музика... А в бг точно това става. Не може от човек завършил парцалено училище и да работиш в учреждения, където се изисква математика, счетоводство, и обратното да си завършил икономика, а да ринеш лайната на сульо и пульо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. зафериус23/12/15 12:58

   Аз съм гражданин на Р.България от Турски произход.
   не българин.
   не турчин.
   не помак.
   Приятелю не се лекувам.
   Пиша рецепти.

   Изтриване
 29. Анонимен23/12/15 09:28

  oredeleno medi doganov e golqm filosof ot 6kolata na kgb, ima6e i mnogo pozativni momenti v balgarskata politika no nsqko na4alo si ima i kraj. toj use6ta 4e e nablijil kraj i za sajalenie vmesto da si ostane idola za pravata i svoboata na 4oveka toj 6te stane ku4eto na moskva. za golqmo sajalenie koeto toj ne zaslujava

  ОтговорИзтриване
 30. Анонимен23/12/15 09:48

  Трябваше веднага след 1990 год. да се забрани на агентите на ДС да се занимават с политика ! Не може човек /ако е човек изобщо/, който за пари е предавал близки и приятели, да мисли за благоденствието на електорат и държава. ДПС не можело да се подмени! Не може на този етап, защото други сили диктуват играта, а не ти ! Нито пък електората. Защото ти и дузина лакеи около теб, също доносници, в продължение на 25 години зомбирахте
  този електорат. Но ние, младото поколение не сме от тези зомбита. На нас нашите родители и деди са ни разказвали що за ПРЕДАТЕЛИ и крадци сте вие. Говориш за пожар тогава, когато усетиш, че не ти чува гласът! А не разбираш ли, че в този пожар първо ще се изпържиш ти и твоите лакеи! Ще ви намерим в миша дупка. Светът не е толкова голям!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен23/12/15 14:12

   Nqma nujda da gi namirame,te ako sa vqrvashti (Allah,Gospoda i t.n.) shte si ponesat nakazanieto a ako ne vqrvat viv Vsevishniq to tqhnoto nakazanie shte e mnogo ama mnogo losho...Allah za nas Gospod za vas shte gi nakaje podobavashto zashtoto ot nego nikoi ne moje da izbqga ili da se skrie...

   Изтриване
 31. Анонимен23/12/15 09:49

  STOM,KATO NE RAZBIRA OT POLITIKA?KAKIV POLITIKANT E HODJATA(NARODEN PREDSTAVITEL OT DPS)OT CHERNOOCHENE?

  ОтговорИзтриване
 32. Анонимен23/12/15 09:50

  Към тези които се изказват критично и неуважително към речта на г-н А.Доган. Пак показвате че сте фурнаджийски ЛОПАТИ, до сега беше агент на Турция сега на Русия, а бе смешници, прочетете поне по една книга от начало до край.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен23/12/15 14:19

   Ne e nujno da chetesh knigi za da vidish istinata,toi samiqt ako beshe tolkova dobir politik za kakivto se iztikva sega milata ni strana shteshe da e vtorata Shveicariq na Evropa.Umen e ne moga da otrecha no za sijalenie ne izpolzva uma si za naroda a samo za svoqta i za negovite nachalnici izgoda...a koi sa te rano ili kisno vsichki shte razberem...

   Изтриване
 33. Анонимен23/12/15 11:20

  re4ta na dogan e izklq4itelno silna i ostroumna, no dali toj e v pravilnata strana. dali tozi pat 6te napravi taka 4e dps da ne sloguva na moskva ili na drugite sili a 6te pomogne na svoq elektorat, tova e vajnoto. tova ne se spomenava v istinskiq smisal na teksta, 4etetemejdu redovete na politisite i filosofite i na agentite.

  ОтговорИзтриване
 34. Анонимен23/12/15 11:36

  На България й трябват още трима като него и ще влезнат в ред нещата.Трябва да му се признае

  ОтговорИзтриване
 35. Анонимен23/12/15 12:52

  БРАВО НА ГОСПОДИН ДОКТОР АХМЕД ДОГАН. СТРАХОТНА РЕЧ. УНИКАЛЕН АНАЛИЗ. ВИЕ СТЕ НАЙ-УМНИЯТ, НАЙ-ОБРАЗОВАНИЯТ И НАЙ-ДАЛНОВИДНИЯТ ИСТИНСКИ ПОЛИТИК В БЪЛГАРИЯ. ТОВА СЪМ ГО КАЗВАЛА И ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ГО ТВЪРДЯ - ОТ 1983 ДО 2015 ГОДИНА. МНОГО БЪЛГАРИ МЕ ОБИЖДАХА, УБЕЖДАВАХА В ПРОТИВНОТО, НО ДАНО СЕГА СА СЕ УВЕРИЛИ В ИСТИННОСТТА НА ДУМИТЕ ВИ. А И МНОГО МЛАДИ ХОРА НЕ ЗНАЯТ МНОГО НЕЩА ЗА ГРАД КЪРДЖАЛИ. ЗА ТАНКОВЕ ПРЕД АВТОГАРАТА И ПР. И ПР. ПО ВРЕМЕ НА ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС` НАС - БЪЛГАРИ, ТУРЦИ, ПОМАЦИ, ЦИГАНИ И ... НИ ИМА.

  ОтговорИзтриване
 36. Анонимен23/12/15 12:52

  Следващия ход на Доган е, сваляне на Лютви ага. И издигане на българин за лидер на ДПС. До 10 години първа политическа сила. След което, вече започва работа по асимилирането на България към Турция. Сега още не е дошъл момента, колкото и да му се иска на Лютви баткото. За това Местан си заминава, защото не се научи на търпение. Доган има вътрешен барометър за тези неща, и когато не го слушат подчинените, патят. Има време още. Сега е на ход издигането на ПРОДАЖЕН "българин" за лидер на ДпС. А такива не липсват. Всеки "българин" в тази партия е национален предател, но аби Амед знае как да го награди. Вземете пример с Цонев и Бисеров. Не малка част имоти по морето са на Цонев, а за Бисеров знаем че и автогарата в Кърджали е негова, което е много малка част от имотите му.
  Това не е коледен подарък от Амет аби, а началото на края на държавата ни. Не знам къде спи ДАНС? Може би, в сараите на баткото Амет.
  А тези, които смятат Меди Доган за спасител на държавата, са забравили много велики български и имена.
  ВЕСЕЛА КОЛЕДА!!!

  ОтговорИзтриване
 37. Анонимен23/12/15 13:51

  Господин Доган махай тия стари кучета от 25 години.

  ОтговорИзтриване
 38. Анонимен24/12/15 00:23

  до 19:35
  РЕЧТА НА ДОГАН НЕ Е ЗА БЪЛГАРСКИТЕ МЮСУЛМАНИ ,ТЕ НЯМА ДА Я РАЗБЕРАТ.....
  Първо не се пише "МЮСУЛМАНИ" оправи си правописа... второ не сме български мюсюлмани. Ние сме по произход турци, български граждани и с религиозна насоченост мюсюлмани. Същевременно има и други етнически групи, които са мюсюлмани, но няма да детайлизирам обстойно въпроса. Относно онова твое неграмотно твърдение, че словото на Доган не е насочено към нас е абсурдно. Ти приятелю първо се научи да пишеш правилно. Едва тогава ела да поспорим кой е по интелигентен. Препоръчвам ти да бъдеш по-внимателен с изказванията си.
  Една туркиня!!!

  ОтговорИзтриване
 39. 00:23
  а ти анонимке, като си толкова интрилигентна, защо не си пишеш името?, аааа "една туркиня". явно, че не четеш и други сайтове, не гледаш телевизия българска, те много добре знаят, как се пише мюсюлман, но ей така, за кеф. Иди в някой друг сайт и ще се увериш сама, но ти явно от носи си повече не виждаш. Аз също съм тъп, но чаткам повече от вас, "мила ми туркиня".
  ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

  ОтговорИзтриване
 40. Анонимен25/12/15 17:09

  "Совите не са това което са"... Савата също...

  ОтговорИзтриване
 41. Анонимен25/12/15 18:30

  ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, ГОСПОДИН АХМЕД ДОГАН!
  ВЕЛИК СИ НИ ТИ ЗА КЪРДЖАЛИИ!

  ОтговорИзтриване
 42. Анонимен29/12/15 01:10

  Напишете в www.Google.com *НОВОТО РОБСТВО* 6 части са.... Изгледайте ги!!!

  ОтговорИзтриване

Съдържанието на 24rodopi.com и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на 24rodopi.com, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на 24rodopi.com, посочване на източника и добавяне на линк към 24rodopi.com.
Използването на графични и видео материали, публикувани в 24rodopi.com. е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
24rodopi.com не носи отговорност за съдържанието на коментарите под публикациите.
Администраторите на блог-форума запазват правото да ограничават или блокират публикуването им. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Времето