www.24rodopi.com

Темата на 24rodopi +: 99 вида птици трябва да бъдат опазени при строителството на Обходния път

петък, септември 302коментара

В част 1: Три основни варианти за Обходен път на Кърджали
В част 2: Обходният път на Кърджали: Мост с дължина 920 метра над яз. "Студен кладенец"

Предмет на опазване в зоната на строителство на Обходния път на Кърджали са 58 вида птици и още 41 редовно срещащи се и мигриращи птици, разкриха за 24rodopi.com експерти. Сред тях са Сирийски пъстър кълвач, Белочела сврачка, Голям маслинов присмехулник, Ловен сокол, Сокол скитник, Ястребогушо коприварче, Ръждива чапла, голям корморан и други.
На територията на Студен кладенец са установени 219 вида птици, от които 59 са включени в Червената книга на България (1985), е посочено в Доклада за въздействие на околната среда. От срещащите се видове 103 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 27 вида, в SPEC3 – 64 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 7 биомно ограничени вида характерни за този биом от общо 9, установени за България.
Предмет на опазване в защитената зона са 29 типа природни местообитания, един растителен вид, 18 вида бозайници, 7 вида земноводни и влечуги, 4 вида риби и 14 вида безгръбначни животни.
При мегастроителството има риск за обезпокояване на животинския свят в резултат на шума от машините и взривните дейности, напускане на местообитания – земноводни и влечуги, бозайници и птици.
Прокарването на пътни и допълнителни съоръжения при премостване на водното огледало на яз.”Студен кладенец” и преминаването на строителни машини крие риск от замърсяване на водата и увреждане на дънни и крайбрежни местообитания по време на строителство, както и ограничаване на свободното преминаване на риби.
(Следва)
24rodopi.com
Изпрати :

+ коментара + 2 коментара

Фантазия
1/10/16 09:46

Изобщо има ли човек който маже да си представи че в близките 50 год може да започне такова строителство,
КАЗВАМ ДА ЗАПОЧНЕ

Рани лист
2/10/16 09:05

Хубаво е, че се мисли за животинките,ама кога ще се почне да се мисли и за хората.

Публикуване на коментар

Редакцията не носи отговорност за съдържанието на коментарите. Призоваваме ви за толерантност и спазване на добрия тон.


24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK I 24rodopi - FACEBOOK

Харесайте ни...

Изпращане на мейл адреса ви:

 
24 родопи